Galeria

Stare, potężne drzewo, zagrażające bezpieczeństwu Waszego domostwa i spędzające Wam sen z powiek, bez konieczności wycinki, zamienimy w piękną, przyjazną formę starodrzewu. Obniżenie wysokości drzewa o 40% z jednoczesną korekcją peryferycznej partii korony, pozwoli zachować niepowtarzalną aurę i mikroklimat, jakie tworzą stare drzewa, przy pełnej eliminacji zagrożeń.